Használati feltételek

A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Moneyfast-Genius Kft. felelősséget nem vállal. Kérjük, hogy üzleti döntéseinek meghozatala elõtt mindenképpen kérjen közvetlen felvilágosítást cégünktől, annak érdekében, hogy az esetleges félreértések elkerülhetõek legyenek.

Az üzemeltető nem tartozik felelõsséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban annak mûködési zavaraiból, az azok által közölt adatok illetéktelen személy által történõ megváltoztatásából, illetve amelyek információ továbbítási késedelembõl, vonal vagy rendszerhibából, vagy számítógépes vírus által okozottan származnak.

A honlap tartalma, a feltüntetett táblázatok, szövegek, ábrák csak cégünk engedélyével használhatóak fel.

Adatvédelem

Az üzemeltető kijelenti, hogy tiszteletben tartja látogatóinak bizalmas információit; a tudomására jutó, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel; azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, ügyfeleivel való kapcsolattartáshoz használja fel. Látogatóinkra és ügyfeleinkre vonatkozó egyedi adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával fogja egyéb célra felhasználni, illetve harmadik fél számára kiadni.